icons8 phone 501  17 74 44 600,  kom.  790 373 149

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, strona zawiera m.in. pełną bazę aktów prawnych - www.sejm.gov.pl
Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - https://www.zus.pl/
Narodowy Bank Polski - www.nbp.pl
Rzecznik Ubezpieczeń - www.rzu.gov.pl
Kalkulatory i wskaźniki - www.msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki
Informacja na temat wynagrodzeń, diet, podatków - www.wskazniki.pl
Wyszukiwarka nr NIP podatników unijnych - www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies
E-prawnik - www.e-prawnik.pl
Polski Serwer Prawa - www.prawo.lex.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN - www.gofin.pl
Biuletyn Prawno – Gospodarczy - www.infor.pl

linki

tel.  17 74 44 600

kom. 790 373 149

logo finanse