Oferta

W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w następującym zakresie:
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
• opracowywanie zakładowych planów kont
• prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
• sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
• sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych
• pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
• reprezentowanie przed urzędami skarbowymi
• doradztwo księgowe i prawo gospodarcze
• doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych
• przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,

a także pełną obsługę kadrowo-płacową w ramach której:

• prowadzimy sprawy kadrowo - płacowe (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) - kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
• zakładamy i prowadzimy na bieżąco akta osobowe
• rozliczamy i ewidencjonujemy czas pracy pracowników
• pomagamy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy bez naruszania prawa pracy
• naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
• rozliczamy składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (ZUS)

PRZENIEŚ SWOJE  FINANSE  DO NAS

W naszym biurze rachunkowym możesz również załatwić większość formalności związanych z założeniem bądź likwidacją swojej firmy. Zapewniamy naszym Klientom pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych, pomoc w tworzeniu zasad organizacji pracy magazynu oraz  doradztwo i reprezentację przed urzędami gdyż klienci często obawiają się kontaktów z ZUS i Urzędami Skarbowymi. Pracownicy biura na bieżąco śledzą zmiany w
prawie, wyręczając klientów, którzy mają możliwość konsultowania z nami zawierane umowy i ograniczając w ten sposób ich koszty jakie musieliby ponieść na obsługę prawną. Ponadto współpracujące z nami kancelarie prawne, notarialne oraz inni specjaliści poszerzają spektrum świadczonych przez nas usług.

Opłaty za nasze usługi każdorazowo są negocjowane z klientem. Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy. Zależy to m.in. od
• rodzaju ewidencji księgowej,
• ilości dokumentów w miesiącu,
• liczby zatrudnionych pracowników,
• profilu działalności.
Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Biuro Rachunkowe
Finans SERVICE Sp. z o.o.

ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa

tel. 17–74 44 600, kom. 790 373 147

fax. 17–22 73 672

Copyright 2012 Finans Service sp. z o.o.