icons8 phone 501  17 74 44 600,  kom.  790 373 149

Nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada pełną rachunkowość dla firm.  

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)

 • opracowywanie zakładowych planów kont
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, plików JPK

Sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

Sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych

Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych

Reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Doradztwo księgowe i prawo gospodarcze

Doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych

Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu

Prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów karty podatkowej

Sporządzenie analiz finansowych i deklaracji Intrastat

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzimy sprawy kadrowo - płacowe (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) - kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
 • zakładamy i prowadzimy na bieżąco akta osobowe
 • rozliczamy i ewidencjonujemy czas pracy pracowników
 • pomagamy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy bez naruszania prawa pracy
 • naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • rozliczamy składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (ZUS)

W naszym biurze rachunkowym możesz również załatwić większość formalności związanych z założeniem bądź likwidacją swojej firmy. Zapewniamy naszym Klientom pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych, pomoc w tworzeniu zasad organizacji pracy magazynu oraz doradztwo i reprezentację przed urzędami gdyż klienci często obawiają się kontaktów z ZUS i Urzędami Skarbowymi. Pracownicy biura na bieżąco śledzą zmiany w prawie, wyręczając klientów, którzy mają możliwość konsultowania z nami zawierane umowy i ograniczając w ten sposób ich koszty jakie musieliby ponieść na obsługę prawną. Ponadto współpracujące z nami kancelarie prawne, notarialne oraz inni specjaliści poszerzają spektrum świadczonych przez nas usług.

Oferta

tel.  17 74 44 600

kom. 790 373 149

logo finanse